Ιατρεία Τηλέφωνα   Εξεταστήρια Τηλέφωνα
Μαραθόκαμπος 22730 31207   Όρ. Μαραθοκάμπου -
Άγιος Κων/νος 22730 94207   Άμπελος 22730 94318
Πλάτανος 22730 39285   Μανωλάτες 22730 94346
Καλλιθέα 22730 37926   Σταυρινίδες 22730 94351
Κοντακαίϊκα 22730 34062   Άγιος Θεόδωρος 22730 39291
Λέκκα 22730 33639   Κονταίϊκα 22730 39389
Πύργος 22730 41001   Κουμέϊκα 22730 36318
Μυτιλινίοι 22730 51223   Σκουρέϊκα 22730 37724
Παγώνδας 22730 71220   Δρακαίοι -
Κοκκάρι 22730 92203   Σπαθαραίοι -
Χώρα 22730 91898   Κουμαραδαίοι 22730 41287
      Μεσόγεια -
      Νεοχώριο -
      Πάνδροσος -
      Βαθύ 22730 23255
      Παλιόκαστρο 22730 23981
      Μύλοι 22730 71493
      Ηραίο -
      Βουρλιώτες 22730 93444
      Μαυρατζαίοι 22730 31700
      Πυθαγόρειο 22730 61111