Ισολογισμοί ΓΝ Σάμου

Οικονομικά Στοιχεία για τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και πολλές άλλες πληροφορίες που αφορούν οικονομικά θέματα του Νοσοκομείου αναρτώνται

*Σημ. Το Γ.Νοσοκομείο Σάμου ανήκει στην 2ή Υ.Πε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2018

pdfΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF